Αποποίηση Ευθύνης

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι για ενημέρωση και μόνο. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εργαλείο διάγνωσης και δεν συνιστούν προτροπή για έναρξη, αλλαγή ή τερματισμό κάποιας θεραπείας ή αγωγής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Το www.worldhealthdays.gr δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σ΄ αυτόν, καθώς δεν ευθύνεται για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των εν λόγω στοιχείων-πληροφοριών.

Συνδέσεις (links) προς άλλα sites

Το www.worldhealthdays.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς πληροφόρηση και διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση. δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς ή δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.worldhealthdays.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.